רשימת קיצורי מקלדת

Hagihon - Water and Sewage Corporation of Jerusalem

מאגר מים של חברת הגיחון \ One of Hagihon's Water Reservoirs
מאגר מים של חברת הגיחון \ One of Hagihon's Water Reservoirs
בריכת מים בשכונת גילה \ Water Holding Facility in Gilo Neigborhood, Jerusalem
בריכת מים בשכונת גילה \ Water Holding Facility in Gilo Neigborhood, Jerusalem
מכון לטיהור מים בנחל שורק \ Water Purification Plant Near The Shorek River
מכון לטיהור מים בנחל שורק \ Water Purification Plant Near The Shorek River
מכון לטיהור מים בנחל שורק \ Water Purification Plant Near The Shorek River
מכון לטיהור מים בנחל שורק \ Water Purification Plant Near The Shorek River
משאבות ומתקני מים \ Water Pumps and Machines
משאבות ומתקני מים \ Water Pumps and Machines
משאבות מים \ Water Pumps
משאבות מים \ Water Pumps
פועל גיחון המרתך צינור להעברת מים \ Hagihon Worker Welding A Water Pipe
פועל גיחון המרתך צינור להעברת מים \ Hagihon Worker Welding A Water Pipe
חדר בקרה של מתקני הגיחון \ Hagihon Control Room
חדר בקרה של מתקני הגיחון \ Hagihon Control Room
הנחת קוי מים וביוב חדשים \ Workers Laying New Water Pipes and Sewage Lines
הנחת קוי מים וביוב חדשים \ Workers Laying New Water Pipes and Sewage Lines
מיכלי מים במפעלי הגיחון \ Water Tanks In Our Facilities
מיכלי מים במפעלי הגיחון \ Water Tanks In Our Facilities
מכון לטיהור מים בנחל שורק \ Water Purification Plant Near The Shorek River
מכון לטיהור מים בנחל שורק \ Water Purification Plant Near The Shorek River
Wednesday
April 01, 2015
האקדמיה למים של גיחון