לקריאת כתבה בעיתון כל העיר אודות שירות חדש שנכנס לפעולה בחברת הגיחון לסתימת נזילות

חזרה