הפסקות מים יזומות

תאריך

יום בשבוע

שעות

כתובת

19/03/2017

יום ראשון

09:00-14:00

אפרתה, בית הערבה

20/03/2017

יום שני

08:30-12:00

ישעיהו ליבוביץ' (מכון גאולוגי)

20/03/2017

יום שני

12:00-16:00

לייב יפה

21/03/2017

יום שלישי

09:00-16:00

אנוסי משהד, גרינשפן הרשל, חכים אליהו, קשאני אליעזר, תלפיות מזרח

21/03/2017

יום שלישי

09:00-11:00

הנמר

21/03/2017

יום שלישי

13:00-17:00

אל נתר , ברל לוקר, שכ בית צפפה

21/03/2017-22/03/2017

יום שלישי

23:00-05:00

ביאליק, בית הכרם, החלוץ, המורה, הסופר, זוטא, מעגל בית המדרש, שד הרצל

22/03/2017

יום רביעי

08:30-12:30

בית"ר, לנקין אליהו, עין גדי, קרליבך

22/03/2017

יום רביעי

09:00-14:00

ג'בל מוכבר,גבל אטרש,  דרך האמריקאית

22/03/2017

יום רביעי

13:00-17:30

גבעת משה, עזרת תורה

22/03/2017

יום רביעי

18:30-23:00

סילבר אבא הלל

22/03/2017-23/03/2017

יום רביעי

23:30-05:00

בן דור יצחק, דגל ראובן, העלוי, הרב צבי יהודה, שד הרצל

23/03/2017

יום חמישי

10:00-12:00

מירסקי יצחק

חזרה