מאמר בנושא שיתוף מימון ציבורי לפרויקטים עירוניים

 
 
סיכום דיון: "פסגת הנדל"ן, בחסות עיתון גלובס, בהשתתפות מנכ"ל הגיחון מר זהר ינון.
חזרה