חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הפסקות מים יזומות

תאריך

יום בשבוע

שעות

כתובת

10/06/2018

יום ראשון

11:00-15:00

בית חנינה

11/06/2018

יום שני

09:00-14:00

שד דיין משה, שמחה הולצברג

11/06/2018

יום שני

09:00-14:00

דוד המלך, חטיבת ירושלים, גיא בן הינום

12/06/2018

יום שלישי

09:00-12:00

ג'בל מוכבר, עבדיה

12/06/2018

יום שלישי

09:00-14:00

אליוט, דוד המלך, הס משה, לינקולן

12/06/2018

יום שלישי

09:00-14:00

קקרית המדע

12/06/2018

יום שלישי

12:00-15:00

עימנואל זוסמן, יחיאל לנגר, נחמו, שכ הר חומה

12/06/2018-13/06/2018

יום שלישי בלילה

23:00-03:00

ייבין יהושע, ניות

13/06/2018

יום רביעי

09:00-14:00

בית צפפה, שרפאת, אל טוואל