הבהרות למכרזים


  בדף זה נציג הבהרות למכרזים מפורסמים.
 

      הבהרה למכרז 9/2017 – הנחת קווי ביוב (מסגרת):

      המסמך לרישום הצעת המחיר עודכן וכעת ניתן להגיש תוספת ולא רק הנחה. מצ"ב המסמך המעודכן.