שירות לקוחות בתחום מים

שירות לקוחות בתחום המים - המחלקה לרשת מים פרטית
 

המחלקה מופקדת על כל ההליכים הנוגעים לבקשת יזמים לחיבור לרשת המים של חב' "הגיחון", במקביל להליכים למתן היתרי בנייה על ידי העירייה.

היזם מעביר למחלקה את תוכניות הבנייה, האינסטלציה ואת התחשיבים לצריכה הצפויה של מים באותו מיזם.

אנשי המחלקה בודקים את התוכניות כדי להבטיח  חיבור מתאים של הנכס לרשת העירונית באופן שיאפשר אספקה סדירה של מים בהווה ובעתיד.

המחלקה אחראית לביצוע חיבורי מים והעתקתם, הפרדות מדידה, התקנות של מכשירי מדידה בבניינים חדשים והחלפות שגרתיות של מכשירי מדידה בבתים קיימים.

המחלקה מופקדת גם על ביצוע תחשיבי התמורות המגיעות לחברה תמורת אגרת פיתוח של מערכת המים ותמורת אגרת חיבור.

עוד פרטים אפשר לקבל במוקדי השירות של הגיחון בטלפון: 5651111 02 או *2070.