טבלאות תעריפים


בהתאם לקובץ תקנות 7749 שפורסם בתאריך 28.12.2016, תעריף המכירה הארצי הכולל (מים + ביוב) לא השתנה החל מיום 1.1.2017.
יש לציין כי התעריף למ"ק מים עלה והתעריף למ"ק ביוב ירד בהשוואה לתעריפים שהיו קיימים עד ליום 31.12.2016.
 

להלן התעריפים נכון לתאריך 1.1.2017:

 • התעריף לצריכה ביתית (מים + ביוב):
      א.      תעריף לכמות המוכרת (3.5 מ"ק לנפש לחודש): 6.546 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.
      ב.      תעריף לכמות שמעבר לכמות המוכרת: 10.536 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.
 • התעריף למ"ק ביוב (בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב): 2.399 ש"ח למ"ק לפני מע"מ (בהשוואה ל- 2.446 ש"ח למ"ק עד ליום 31.12.2016).
 • התעריף (מים + ביוב) לכל צריכה אחרת (מסחר, תעשיה, מלאכה, עסקים, מוסדות, בתי חולים, מקוואות, שירותים): 10.536 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.
 • התעריף (מים + ביוב) לצרכן גדול של מים וביוב (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה: 9.636 ש"ח למ"ק.
 • התעריף (מים + ביוב) לצרכן גדול של מים וביוב (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 250,000 מ"ק בשנה: 9.386 ש"ח למ"ק.
  תעריף המים לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד שירותי מים עבור כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק, בשנה: 7.537 ש"ח למ"ק. 
 • תעריף המים לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 250,000 מ"ק בשנה: 7.287 ש"ח למ"ק.
 • תעריף הביוב לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד שירותי ביוב עבור כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק בשנה: 2.099 ש"ח למ"ק.
 • התעריף (מים + ביוב) למוסד עירוני של הרשות המקומית: 8.533 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.
 • תעריף מים שפירים לגינון ציבורי: 5.869 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.
 • תעריף מים לנזילה סמויה בנכס : 6.147 ש"ח למ"ק (בהשוואה ל- 6.019 ש"ח למ"ק עד ליום 31.12.2016).

 

 

 
  

 ועוד, להלן רשימת שירותים הניתנים ע"י הגיחון ומחירם
 
 
 

שם האגרה

תעריף (בש"ח)

 

ללא מע"מ

כולל מע"מ

חיבור מד מים לבקשת הצרכן

68.75

80.44

בדיקה למד מים שקוטרו עד "3/4 כולל

101.54

118.80

בדיקה למד מים שקוטרו מעל "3/4

136.49

159.69

ניתוק מד מים לבקשת הצרכן

68.75

80.44

ניתוק מד מים בשל חוב וחיבורו לאחר הסדרת החוב (אכיפה)

113.67

132.99

מד מים נוסף עד 3/4" כולל

155.40

181.82

מד מים נוסף מעל 3/4" ועד 1" כולל

332.78

389.35

מד מים נוסף מעל 1" ועד 1.5" כולל

420.34

491.80

מד מים נוסף מעל 1.5" ועד 2" כולל

835.56

977.61

מד מים נוסף מעל 2" ועד 3" כולל

4,172.66

4,882.01

מד מים נוסף מעל 3" ועד 4" כולל

6,780.57

7,933.27

מד מים נוסף מעל 4" ועד 6" כולל

8,866.89

10,374.26

מד מים נוסף מעל 6"

10,431.63

12,205.01

מד מים חמים עד 3/4" כולל

395.37

462.58

מד מים חמים מעל 3/4" ועד 1" כולל

782.41

915.42

מד-מים חמים שקוטרו מעל "1 ועד "1.5 כולל

1,460.44

1,708.71

מד-מים חמים שקוטרו מעל "1.5

2,086.32

2,440.99

תוספת לכל מד מים בגין רכיב קריאה מרחוק

208.63

244.10

בדיקות נוספות למד מים שקוטרו עד 3/4" כולל

136.49

159.69

בדיקות נוספות למד מים שקוטרו מעל 3/4"

369.99

432.89

ביקור מתואם בחצרי צרכן

16.44

19.23

הפקה חוזרת של העתק חשבון תקופתי

12.33

14.43

ביקור נוסף לפינוי באמצעות ביובית

251.88

294.70

בדיקת מתכות

454.16

531.37

בדיקת מזהמים בקטריאליים

315.94

369.65

בדיקת מתכות, מזהמים בקטריאליים, עכירות עקבות חומרי חיטוי פעיל

562.76

658.43

ביקור / בדיקה (מקדמה)

190.00

222.30

העתקה או חיבור מד נוסף 3/4"- עד 10 מטר

2,955.43

3,457.85

העתקה/חיבור מד נוסף 3/4 - מעל 10 מטר לכל מטר נוסף

275.84

322.73

העתקה/חיבור/הגדלה מד 1.5 - עד 10 מטר

3,940.88

4,610.83

העתקה/חיבור/הגדלה מד1.5-מעל 10 לכל מטר נוסף

295.54

345.78

העתקה/חיבור/הגדלה מד 2-עד 10 מ

4,433.15

5,186.79

העתקה/חיבור/הגדלה מד2-מעל 10 לכל מטר נוסף

344.80

403.42

העתקה/חיבור/הגדלה מד 3-עד 10 מ

5,910.86

6,915.71

העתקה/חיבור/הגדלה מד3-מעל 10 לכל מטר נוסף

394.06

461.05

העתקה/חיבור/הגדלה מד 4-עד 10 מ

6,896.01

8,068.33

העתקה/חיבור/הגדלה מד4-מעל 10 לכל מטר נוסף

492.57

576.31

העתקה/חיבור/הגדלה מד 6-עד 10 מ

8,866.30

10,373.57

העתקה/חיבור/הגדלה מד6-מעל 10 לכל מטר נוסף

591.09

691.58

העתקת שוחת ביוב 160מ"מ-עד 10מ

8,866.29

10,373.56

העתקת שוחת ביוב 160ממ-מעל 10 לכל מטר נוסף

413.76

484.10

עבודה הכרוכה בחציית כביש

7,881.15

9,220.95

התקנת או העתקה של ברז כיבוי אש

4,433.15

5,186.79

 
 
 

שם האגרה

תעריף (בש"ח)

 

ללא מע"מ

כולל מע"מ

דמי הקמה מים וביוב צפיפות נמוכה

138.66

162.23

דמי הקמה מים  צפיפות נמוכה

65.17

76.25

דמי הקמה ביוב צפיפות נמוכה

73.49

85.98

דמי הקמה מים וביוב צפיפות גבוהה

102.76

120.23

דמי הקמה מים  צפיפות גבוהה

48.30

56.51

דמי הקמה ביוב צפיפות גבוהה

54.46

63.72