הגיחון - התאגיד המוביל ביישום טכנולוגיות מים חדשניות

 
הגיחון - התאגיד המוביל ביישום טכנולוגיות מים חדשניות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חברת הגיחון מפתחת ע"י צוותי העבודה המקצועיים שלה וכן ע"י מיקור חוץ מגוון שיטות לבקרה על תשתיות המים העירוניות.
 
נציין מספר דוגמאות להלן:
 
שיתוף פעולה עם חברת Takadu לבקרה שוטפת על נזילות בצנרת העירונית.
 
שיתוף פעולה עם חברת Stream control לבקרה וויסות לחצים בצנרת העירונית.
 
שיתוף פעולה עם חברת Water wall לבקרה על עבודות עירוניות בצנרת המים.
 
ניתן לקרוא בפרקים הנפרדים בהרחבה על האמור בזאת.