איכות המים - מבשרת ציון

 
מקור המים של מבשרת ירושלים זהה לזה של ירושלים בשינויים קלים.
 
הגיחון קיבלה את האחריות לאספקת המים למבשרת, מתאריך 1.1.2010.
 
לשירותכם, מצד ימין ניתן לקרוא את דוחות המים.