תוצאות מכרזים

מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה בש"ח

1/2017

שיקום קווי ביוב בשיטת השרוול בעיר העתיקה

מאירי ובניו

29,764,091

2/2017

הסדרת ניקוז בנחל עין כרם

ש.ד.ר.

252,500