תוצאות מכרזים

מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה בש"ח

10/2017

החלפת קווי ביוב בשיטת הניפוץ (מסגרת)

דרך עפר

3,225,940

 

 

מאירי ובניו

4,359,686