מרכז עסקים

 תעריפי מים וביוב 
 תעריפי מים וביוב 2014
 הנחיות בנושאי מים ואינסטלציה לקבלני בנייה   הנחיות בנושאי מים ואינסטלציה לקבלני בנייה
 שרטוט חנוכיית מדי המים
 שרטוט חנוכיית מדי המים
 תקנות 7021 בנושא שפכי תעשיה  תקנות 7021 בנושא שפכי תעשיה
 מצגת בנושא שפכי תעשייה  מצגת בנושא שפכי תעשייה