חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

דבר המנכ"ל


לקוחות ומחזיקי עניין יקרים,

כידוע, חברת הגיחון ממשיכה להתמודד עם סוגיות מורכבות הנובעות מהמאפיינים המיוחדים של פעילות הגיחון במזרח ירושלים. בשלב זה ניתן מענה ראשוני ותקדימי לפעילות החברה, בתחומי הפיתוח והתפעול, בשכונות שמעבר לגדר במזרח ירושלים. לצערי, טרם ניתן המענה הרגולטורי הנדרש ע"י רשות המים בכל הקשור למתן שירותי מים וביוב בשכונות מזרח ירושלים שבתוך הגדר. בנוסף, בזכות עבודת מטה מאומצת, חלה התקדמות ממשית ביישום המתווה שהוצע על ידי לטיהור שפכי אגן הקדרון, שאף אומץ ע"י רשות המים ומתאם הפעולות.

החברה פועלת ע"פ תפיסת הפעלה שלSmart & Responsive water & waste water utility  תוך ניסיון להגדיל באופן מושכל את היקפי הפיתוח ולהמשיך ולבסס את מובילות החברה בתחום השירות ללקוחות, בד בבד עם הטמעת כלי בקרה וניטור מתקדמים על מערך התפעול והתחזוקה. בנוסף, החברה החלה בייעול פעילותה של חברת הבת מבט"י תוך הכוונת פעילותה כך שתתמקד בפעילות הליבה שלה - שדרוג מט"ש שורק לטיהור שלישוני, הרחבת מט"ש האוג, וכן קידום תכנון מתקן קדם טיפול בפתחת הקידרון כחלק מהחלופה הכוללת לטיהור שפכי הקידרון.

בהמשך לאסטרטגיית ה-SMART שגובשה על ידי, תמשיך החברה, תחת אילוצים ומגבלות, הנעשים קשים משנה לשנה, בביצוע פעולות לייעול ושיפור השירות, המשך צמצום שיעור פחת המים, תוך הטמעה ושימוש מושכל בפתרונות מתקדמים וטכנולוגיות חדשניות ובהתאם לעקרונות ומתודות של  SMART ואיכות. החברה תמשיך לפעול להרחבת שיתופי הפעולה עם חברות מים וביוב וחברות טכנולוגיה במטרה להגדיל את מעטפת הביצועים של החברה בכל הפרמטרים ואת מעורבותה בתוכניות מו"פ של האיחוד האירופי וגורמים נוספים.


לבסוף, אני מבקש להביע הערכה רבה ותודה מקרב לב לחברי להנהלת החברה, לעובדות ולעובדי החברה על עבודתם המקצועית, האיכותית והמסורה. בנוסף, אני מבקש להביע תודה והערכה מיוחדת לדירקטוריון ולעומד בראשו, מר אבי בלשניקוב, על מתן הגיבוי ועל שותפות מקצועי לכל אורך הדרך.