חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

דרכי התקשרות

שינוי חזקה

 בקשות לשינוי חזקה על נכסים לאחר קנייה / מכירה או השכרה, יש לשלוח בצירוף כל המסמכים הדרושים לדוא"ל: Change.name@hagihon.co.il 

או לפקס: 0774703048. ניתן להוריד טופס PDF או למלא טופס מקוון באתר

ממונה שירות לקוחות

 מקבל פניות או תלונות בכל הנושאים המטופלים על ידי החברה.


כל פנייה בכתב יש לשלוח לגברת מלינדה לוי, ממונה על שירות הלקוחות, כתובת: בית האומות, דרך חברון 101 ירושלים 91100 או לת.ד. 10118 סניף גאולים ירושלים ו/או לפקס מספר: 5651193 02. דוא"ל: peniyot@hagihon.co.il

כל פנייה ניתן כמובן לשלוח גם לכתובת דואר אלקטרוני של המחלקה לפניות ציבור: peniyot@hagihon.co.il

מחלקת אגרות והיטלים

קבלת קהל

בבית אומות, דרך חברון 101 ירושלים.
בימים א'-ה' בין השעות 08:00-18:00 וביום ו' בין השעות 08:00-13:00.

מענה טלפוני:

מוקד הגיחון : 02-5651111 1-800-800093 2070* שלוחה 4
בימים א'- ה' בין השעות 15:00-18:00.
ביום ו' בין השעות 8:00-13:00.

מענה מיידי בדואר אלקטרוני:

בכל עת, ניתן לפנות בכל עניין, סוגייה או שאלה, בדוא"ל  agrot@hagihon.co.il

משלוח מסמכים או בקשות בכתב:

חברת הגיחון, דרך חברון 101 ירושלים 9110002, או ת.ד. 10118 ירושלים.

פרטי התקשרות עם רשות המים:

אתר האינטרנט של רשות המים: www.water.gov.il

משלוח פנייה באמצעות טופס מקוון - לחץ כאן

 פקס: 037605702

כתובת למשלוח דואר יחידת פניות הציבור רשות המים, תל אביב, רחוב המסגר 14,  ת.ד 20365 .