חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תקציב 2018 ביוב וניקוז

תקציב פיתוח ביוב וניקוז 2018

תקציב הפיתוח למשק הביוב והניקוז לשנת 2018 מסתכם בכ- 83 מיליון ש"ח.

סכום זה כולל כ- 28 מיליון ש"ח להסדרת שפכי אגן הקדרון, 2.0 מיליון ש"ח עבור עבודות ניקוז ע"ח עיריית ירושלים וכ- 2.7 מיליון ש"ח לפרויקטים על חשבון יזמים אחרים - על"מ.

התקציב הוכן עפ"י חשיבות הפרויקטים ולוקח בחשבון את הפרמטרים הבאים:

1. פרויקטים המשכיים.

2. פרויקטים חדשים בשילוב עם עבודות של חברות פיתוח.

3. פרויקטים חדשים משותפים עם מח' המים.

4. פרויקטים חדשים ביוזמת המחלקה לחבור צרכנים חדשים תמורת היטל ביוב או להסרת מפגע.

5. רזרבות לפרויקטים לא צפויים והכרחיים.

6. תקצוב לתכנון לקראת בצוע עבודות משנת 2018 ואילך.

התקציב נועד לטפל בכ- 160 פרויקטים כולל תכנון. בנוסף, ישנם פרויקטים של הרחבת רשת ניקוז התלויים במימון של עירית ירושלים. מתוך סה"כ הפרויקטים, כ- 60 פרויקטים הינם המשכיים.

הרחבת רשת הביוב -11.1 מיליון ש"ח

במסגרת זו מתוכננת השנה הנחת כ- 11 ק"מ קווים בקוטר מ- 200 ממ' עד 300 ממ'.

תהליך התפתחות העיר (שכונות חדשות, הרחבת שכונות קיימות), מחייב הרחבה מתמדת של רשת הביוב. כמו כן, במקומות שונים (בעיקר בחלק המזרחי של העיר) קיימים מבנים שאינם מחוברים לרשת הביוב. המטרה הינה לחבר את כל המבנים הללו וע"י כך לבטל מפגעים תברואתיים פוטנציאלים. המשך עבודות הנחת רשת ביוב בשכונות אום טובא ואום ליסון נקבעה כיעד מרכזי של החברה.

הרחבת רשת הניקוז - 2.0 מיליון ש"ח

הסכום המתוקצב בעדיפות א' הינו בגין יתרת ההזמנות שהתקבלו מעיריית ירושלים עבור טיפול בפרויקטים שונים.

תכנון ו/או בצוע של פרויקטים חדשים מותנים בקבלת הזמנות חדשות.

החלפת קווי ביוב - 30.5 מיליון ש"ח

במסגרת זו מתוכנן השנה שידרוג של כ- 25 ק"מ קווי ביוב בקוטר מ- 200 ממ' עד 400 ממ'.

החלפת קווי ביוב ישנים מבטיחה את שלמות המערכת, ובזאת הקטנת המקרים של סתימות או הצפות ביוב. כמו כן, בפרויקטים רבים, יונחו הקווים החדשים בתוואי המאפשר גישה נוחה יותר לתאי הבקרה במידה ונדרשת פעולת אחזקה (קווים בכביש במקום בשטחים פרטיים).

יש לציין כי מתוך כל עבודות ההחלפה, יושקע סכום של כ- 17.5 מיליון ש"ח לשדרוג קווי ביוב באמצעות שירוול (כאשר אין צורך בהגדלת קוטר הקו) או ניפוץ (כאשר נדרשת הגדלת קוטר הקו). עבודות מסוג זה כוללות גם שיקום תאי בקורת.

תיגבור מאספי ביוב -32.1 מיליון ש"ח

במסגרת זו מתוכננת השנה החלפת כ- 3.0 ק"מ של קווי ביוב מאסף מקוטר 350 ממ' עד קוטר 1,000 ממ'.

כתוצאה מפיתוח שכונות חדשות, חיבור ערי לווין, ועיבוי מתחמים ישנים, ישודרגו מאספי ביוב ישנים.

בשנת 2018 תושלם החלפת מאסף ביוב של שכ' גבעת מרדכי (קטע אחרון: בתחום הגן הבוטני). כמו כן יתחיל ביצוע של מאסף ביוב לאורך דרך השלום (אבו גוש).

במסגרת פרויקט הסדרת שפכי אגן הקדרון, מתכננת החברה מספר פרויקטים שביצועם יהיה מותנה באישור המילת"ב. לדוגמה:

· מנהרת צורים (להובלת שפכי קדרון לכיוון אגן אוג).

· המשך מאסף קדרון עד למתקן הורקניה.

מתקני ביוב שונים -2.7 מיליון ש"ח

בשנת 2018 יבוצעו שיפוצים כללים במתקני ביוב בירושלים ומבשרת ציון, וכמו כן נמשיך להתקדם בתכנון תחנת שאיבה לשכונת אום טובא (תב"ע + תכנון פיזי).

פרק זה כולל גם תקצוב לרכישת בקרים לניטור שפכי תעשיה.

סעיפים כלליים - 1.9 מיליון ש"ח

במסגרת זו, יימשך בשנת 2018 פרויקט של סקר מקיף של קווי ביוב בירושלים, וזאת ע"מ להשלים את הנתונים החסרים במיפוי.

נמשיך את פרויקט צילום קווי ביוב ישנים, בהתאם להנחיות מינהל הביוב.

כמו כן, אמורה להסתיים עריכת תכנית האב לביוב ירושלים (במשותף עם תכנית אב למים).