חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תקציב 2020 ביוב

תקציב פיתוח ביוב 2020

תקציב הפיתוח למשק הביוב לשנת 2020 מסתכם בכ- 126.1 מיליון ש"ח, גבוה בכ- 98 מיליון ש"ח מאומדן ביצוע לשנת 2019.
סכום זה כולל כ- 57 מיליון ש"ח להסדרת שפכי אגן הקדרון, כ- 2.0 מיליון ש"ח עבור עבודות ניקוז ע"ח עיריית ירושלים וכ- 3.0 מיליון ש"ח לפרויקטים על חשבון יזמים אחרים (על"מ), דהיינו כל הסעיפים הללו מהווים כ- 50% מתקציב הפיתוח.
תקציב הפיתוח של החברה, עבור מערכות ביוב בלבד (כולל טיפול באגן קדרון), לשנת 2020 מסתכם בכ- 121.1 מיליון ש"ח.
תכנית העבודה כוללת גם פרויקטים שתוקצבו בשנים 2021 ו-2022. הפרויקטים הללו נחשבים עדיפות ב', כאשר ביצועם השנה יהיה מותנה בהשלמת תכנון, בגופי תשתית אחרים, או בקצב התקדמות הביצוע.
 
התקציב הוכן עפ"י חשיבות הפרויקטים ולוקח בחשבון את הפרמטרים הבאים:
  1. פרויקטים המשכיים.
  2. פרויקטים חדשים בשילוב עם עבודות של חברות פיתוח.
  3. פרויקטים חדשים ביוזמת המחלקה לחיבור צרכנים חדשים תמורת היטל ביוב או להסרת מפגע.
  4. פרויקטים לא צפויים והכרחיים.
  5. תקצוב לתכנון לקראת ביצוע עבודות משנת 2021 ואילך.
התקציב נועד לטפל בכ- 260 פרויקטים כולל תכנון. בנוסף, ישנם פרויקטים של הרחבת רשת ניקוז התלויים במימון של עירית ירושלים. מתוך סה"כ הפרויקטים, כ- 90 פרויקטים הינם המשכיים.

הרחבת רשת הביוב - 17.4 מיליון ש"ח

(לשנים 2021 - 2022 כ- 5 מיליון ש"ח)
במסגרת זו מתוכננת השנה הנחת כ- 15 ק"מ קווים בקוטר מ- 200 ממ' עד 300 ממ'.
תהליך התפתחות העיר (שכונות חדשות, הרחבת שכונות קיימות), מחייב הרחבה מתמדת של רשת הביוב. כמו כן, במקומות שונים (בעיקר בחלק המזרחי של העיר) קיימים מבנים שאינם מחוברים לרשת הביוב. המטרה הינה לחבר את כל המבנים הללו וע"י כך לבטל מפגעים תברואתיים פוטנציאלים. המשך עבודות הנחת רשת ביוב בשכונות אום טובא ואום ליסון נקבעה כיעד מרכזי של החברה.
כל העבודות מתבצעות בתמורה לתשלום דמי הקמה למערכות ביוב ע"י הצרכנים החדשים, או לחלופין כהכנה לחיבורים עתידיים במקומות בהם סוללים כבישים.

החלפת קווי ביוב - 36.6 מיליון ש"ח

(לשנים 2021 - 2022 כ- 4.8 מיליון ש"ח)
במסגרת זו מתוכנן השנה שידרוג של כ- 25 ק"מ קווי ביוב בקוטר מ- 200 ממ' עד 400 ממ'.
החלפת קווי ביוב ישנים מבטיחה את שלמות המערכת, ובזאת הקטנת המקרים של סתימות או הצפות ביוב. כמו כן, בפרויקטים רבים, יונחו הקווים החדשים בתוואי המאפשר גישה נוחה יותר לתאי הבקרה במידה ונדרשת פעולת אחזקה (קווים בכביש במקום בשטחים פרטיים).
יש לציין כי מתוך כל עבודות ההחלפה, יושקע סכום של כ- 10 מיליון ש"ח לשדרוג קווי ביוב באמצעות שירוול (כאשר אין צורך בהגדלת קוטר הקו) או ניפוץ (כאשר נדרשת הגדלת קוטר הקו). עבודות מסוג זה כוללות גם שיקום תאי בקורת.

בניה או תגבור מאספי ביוב - 61.5 מיליון ש"ח

בניה או תגבור מאספי ביוב - 61.5 מיליון ש"ח
בשנת 2020 תתחיל החברה בביצוע של מס' פרויקטים במסגרת פרויקט הסדרת שפכי אגן הקדרון:
  • מאסף קדרון עד למתקן הורקניה - תחילת ביצוע ע"י החברה שזכתה במכרז.
  • החלפת מאסף קדרון בתוך תחום שיפוט ירושלים - יציאה למכרז ותחילת ביצוע.
  • מעלה קדרון בתחום ירושלים - הסדרת הנחל ורצועת תשתיות והקמת מתקן קדם הטיפול בקצה תחום השיפוט של ירושלים בשיתוף עם חברת מבט"י ורשות הניקוז ים המלח.
כמו כן, מתוכננת החלפת כ- 5.0 ק"מ של קווי ביוב מאסף מקוטר 300 ממ' עד קוטר 1,000 ממ'.
ישודרגו מאספי ביוב ישנים, לטובת פיתוח שכונות חדשות, חיבור ערי לווין, ועיבוי מתחמים ישנים.
בשנת 2020 יתחיל ביצוע של מאסף ביוב לאורך דרך השלום (אבו גוש). כמו כן, ימשיך ביצוע של החלפת מאסף הביוב בשטח פארק אלמליח, וזאת במסגרת עבודות הרכבת הקלה (הקו הכחול).

מתקני ביוב שונים - 4.7 מיליון ש"ח

בשנת 2020 יבוצעו שיפוצים כלליים במתקני ביוב בירושלים, מבשרת ציון ואבו גוש. כמו כן ימשיך תכנון תחנות שאיבה לשכונת אום טובא (אישור תב"ע + תכנון פיזי), שכונת המגרסה (מבשרת ציון), ושכונת מערב (אבו גוש).
פרק זה כולל גם תקציב להמשך רכישת בקרים לניטור שפכי תעשיה.

סעיפים כלליים - 1.0 מיליון ש"ח

במסגרת זו, יימשך בשנת 2020 פרויקט סקר מקיף של קווי ביוב בירושלים, וזאת לצורך השלמת הנתונים החסרים במיפוי.
בנוסף, אמורה להסתיים עריכת תכנית האב לביוב לירושלים (במשותף עם תכנית אב למים).