חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מוקד טלפוני צרכני לבירור חשבונות מים

מספר טלפון: 5651111 02, או חיוג מקוצר 2070*  מספר נוסף: 800093 1800

כל מסמך או בקשה בכתב כולל בקשות לשינוי חזקה, הוראות קבע, הנחה לנזילה וכיוצ"ב יש לשלוח לפקס: 5651294 02 או 15325651111
כמו כן לדוא"ל: mail.moked@hagihon.co.il

בקשות לשינוי או עדכון מספר נפשות:

ניתן לבצע בטופס מקוון - לחץ כאן להעברה אל הטופס או ניתן לשלוח לדוא"ל:  nefashot@hagihon.co.il  או לפקס מספר 0774704078

בימים ובשעות כדלהלן: 

יום א',ג',ה', החל משעה 7.30 - 18.00. ימים ב', ד' 7.30 - 19.00.
יום ו': 7.30 - 13.00