חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

קבלת קהל במשרדינו שבמבשרת ציון, בנין המועצה

בימים ובשעות כדלהלן:
ימים א', ד', ה', בין השעות 08:00 - 15:00
ימים ב' ו- ג' (בוקר) בין השעות: 08:00 -13:00
ימים ב' ו-ג' (צהריים) בין השעות: 16:00 -18:00