חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

קבלת קהל במשרדינו שבמבשרת ציון, בנין המועצה

 

בימים ובשעות כדלהלן: 

ימים א' - ה', משעה 8.00 - 13.00

יום ג' גם אחה"צ, משעה 16.00 - 18.00