חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

קבלת קהל במשרדינו שבכיכר העירייה

קבלת קהל במשרדינו בבניין העירייה, כיכר ספרא 1, קומת כניסה,
בימים ובשעות כדלהלן:
א',ב',ד',ה' בין השעות 08.00 - 13.00.
ביום ג' בין השעות 15.00 - 18.00.