חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

החלפת קווי ביוב - 30.5 מיליון ש"ח

במסגרת זו מתוכנן השנה שידרוג של כ- 25 ק"מ קווי ביוב בקוטר מ- 200 ממ' עד 400 ממ'.

החלפת קווי ביוב ישנים מבטיחה את שלמות המערכת, ובזאת הקטנת המקרים של סתימות או הצפות ביוב. כמו כן, בפרויקטים רבים, יונחו הקווים החדשים בתוואי המאפשר גישה נוחה יותר לתאי הבקרה במידה ונדרשת פעולת אחזקה (קווים בכביש במקום בשטחים פרטיים).

יש לציין כי מתוך כל עבודות ההחלפה, יושקע סכום של כ- 17.5 מיליון ש"ח לשדרוג קווי ביוב באמצעות שירוול (כאשר אין צורך בהגדלת קוטר הקו) או ניפוץ (כאשר נדרשת הגדלת קוטר הקו). עבודות מסוג זה כוללות גם שיקום תאי בקורת.

א. במסגרת החלפת קווי ביוב ביוזמת הגיחון

החלפה וחידוש מערכות הביוב נעשות על פי הקריטריונים הבאים:

גיל הצנרת.

ריבוי תקלות בקו.

אופן חיבורי הבתים לקו.

גידול בספיקות הביוב בקווים.

שיקום כבישים ע"י אגף שפ"ע.

דוגמה לרחובות בהם תבוצע החלפת קווי ביוב: רח' רבינוביץ, רח' עקיבה אטינגר, רח' אנטיגונוס, רח' שבע אחיות (מבשרת ציון).

כמו כן, תקציב החברה כולל השנה סכום של כ- 7.0 מיליון ש"ח לצורך תחילת בצוע החלפת קווי ביוב בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה (כפר עקב, ראס חמיס וענתא).

ב. במסגרת חברות פיתוח

חברת הגיחון משתלבת בפרויקטים של שיקום שכונות או רחובות ומחליפה את מערכות הביוב הישנות ו/או פגומות. החלפת קווים במסגרת זו חוסכת עלויות לחברה והפרעות מיותרות לתושבי השכונות הנ"ל.

כגון: מתחם מקור ברוך, מתחם זכרון משה (שלב ג'), רח' שבטי ישראל (קטע צפוני).