חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

בניה או תגבור מאספי ביוב - 61.5 מיליון ש"ח

במסגרת זו מתוכננת השנה החלפת כ- 3.0 ק"מ של קווי ביוב מאסף מקוטר 350 ממ' עד קוטר 1,000 ממ'.

כתוצאה מפיתוח שכונות חדשות, חיבור ערי לווין, ועיבוי מתחמים ישנים, ישודרגו מאספי ביוב ישנים.

בשנת 2018 תושלם החלפת מאסף ביוב של שכ' גבעת מרדכי (קטע אחרון: בתחום הגן הבוטני). כמו כן יתחיל ביצוע של מאסף ביוב לאורך דרך השלום (אבו גוש).

במסגרת פרויקט הסדרת שפכי אגן הקדרון, מתכננת החברה מספר פרויקטים שביצועם יהיה מותנה באישור המילת"ב. לדוגמה:

· מנהרת צורים (להובלת שפכי קדרון לכיוון אגן אוג).

· המשך מאסף קדרון עד למתקן הורקניה.