חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

פניות בנושא ביטוח

מחלקת הביטוח אחראית על מערך ביטוחי החברה וכן על טיפול בפניות ציבור בנושא מפגעים שלטענתם גרמו להם לנזקים.

במסגרת פוליסה זו המחלקה מטפלת בפניות אזרחים שנפגעו ו/או ניזוק להם רכוש כתוצאה מגורמים או תשתיות הנמצאים באחריות חברת הגיחון.

המחלקה בודקת את נושא אחריות חברת הגיחון מול המחלקות הרלוונטיות בחברה בהתאם לטענות המועלות בפנייה.בהתבסס על הממצאים שעולים מהבדיקה חלק מהפניות נדחה, חלקן עובר להמשך טיפול בחברת הביטוח וחלקן מגיע לדיון בוועדה לתביעות ביטוח בחברת הגיחון

כיצד פונים למחלקה:

א. ניתן לפנות טלפונית 02-5651103 או 02-5651239
ב. ניתן לשלוח מכתב בפקס 0774703052
ג.  ניתן לפנות במייל itay.mints@hagihon.co.il
ד. ניתן לשלוח בדואר לפי הכתובת:  דרך חברון 101, ת.ד. 10118, ירושלים 9110002