חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

חומרים מסוכנים

ניהול חומרים מסוכנים במתקני החברה ומחסניה: רישום הרכב החומרים וכמותם. סילוק פסולת מסוכנת לרמת חובב והתקשרות עם חברות פינוי ומחזור שמן ליצירת מנגנון מסודר של פינוי.

  • התקשרות עם חברה לפינוי מסננים משומשים.
  • ביצוע רישיון עסק לכל מיכל או מיכלים במתקן אחד בנפח מעל 2,200 ליטר.
  • התחלת ביצוע רישיון עסק המעבדה לאיכות המים.
  • בדיקת תקינות מיכלי סולר תת קרקעיים
  • תיקון מאצרות מיכלי לסולר על קרקעיים.