חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מים

  • מי דגימת מים בבריכות משמשים להשקיית גינות. 
  • הקמת מכון טיהור שפכים בשכונת חומת שמואל והנחת תשתית להשקיית גינות ציבוריות בקולחים.
  • התקנת חסכמים על הברזים ומיכלי הדחה דו כמותיים במשרדים ובמתקנים.