חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מונחים באיכות הסביבה

אנרגיות מתחדשות

אנרגיה שהמקור להפקתה אינו מתכלה או מתחדש כל הזמן כמו השמש, הרוח והמים.


הפרדת אשפה במקור

האשפה אותה אנו מייצרים ניתן לחלקה לשני סוגים: אשפה רטובה (רקבובית או אורגנית) המהווה כ- 40% ממשקל הפסולת הביתית וכוללת שאירי מזון וחומרים אורגניים (בד טבעי, נייר טישו וכיו"ב) היכולים להתפרק בתהליך ביולוגי; ואשפה יבשה הכוללת חומרי אריזה ומוצרי צריכה המיוצרים מפלסטיק, זכוכית, נייר, קרטון, מתכת ועוד.


טביעת רגל אקולוגית

מידת ההשפעה של האדם על הטבע הנמדדת ביחידות שטח. כל ייצור חיי צורך משאבים אשר מיוצרים בטבע ומטופלים על-ידו. את פעילות הייצור והניקיון שמבצע הטבע ניתן לכמת ביחידות קרקע. למשל, כמה קרקע נדרשת לייצר את המזון לאדם אחד? כמה קרקע נדרשת על-מנת לסלק את הפסולת שמייצר אדם אחד?


מוצרים שפגיעתם לסביבה פחותה

מוצרים אשר במדד אחד או יותר מקטינים את את טביעת הרגל האקולוגית שלנו. מוצרים אלו יכולים להיות עשויים מחומרים פריקים ביולוגית החוזרים אל הטבע בתום השימוש או 100% ברי מיחזור, או שבתהליך הפקתם נעשתה פגיעה מצומצמת בסביבה. למשל:
מי נגר עילי – אלו הם המים אשר זורמים על גבי הקרקע. נגר עילי כולל את מי הגשמים והשליגם הזורמים בדרך-כלל בנחלים ובנהרות. תהליך העיור (אורבניזציה) אגב, גורם לנגר רב עקב צמצום שטחי הקרקע המאפשרים חלחול מים.


מי קולחין

מי שפכים אשר עברו טיהור ויכולים לשמש לטובת תעשיה או חקלאות (לא לצורכי מאכל). כ- 290 מיליון מטרים מעוקבים לשנה של מי שפכים, המהווים כ- 64% מכלל השפכים המיוצרים בארץ, מושבים להשקיית גידולים דוגמת כותנה או תחמיץ. אגירת הקולחין נעשית על-ידי החדרה תת-קרקעית באמצעות כ- 160 מאגרי קולחין הפרוסים ברחבי הארץ.


ניהול אשפה – מתודולוגיה 3 R's

שלושת ה- R-ים הם הנדבכים בפירמידה המתאת שיטות לניהול פסולת: הפחתה (Reduce), שימוש חוזר (Reuse) ומיחזור (Recycle).


פינוי אסבסט

האסבסט כולל קבוצת חומרים טבעיים הנכרים במחצבות. סיבי האסבסט חזקים מאוד, עמידים בפני אש, חום וקורוזיה, כח מכני, כימיקלים ומאופיינים באורך חיים רב. יתרונות אלו בשילוב מחיר נמוך הביאו לשימוש נרחב באסבסט לבידוד תרמי, בידוד אקוסטי וכחומר בנייה ב- 100 השנים האחרונות. אולם הוכח כי כאשר האסבסט מתפורר ומשחרר סיבים הוא גורם למחלות נשימתיות שונות ובעיקר לסרטן הריאות. כיום, חל איסור על השימוש באסבסט והוחל בפינוי אסבסט קיים ממקומות כמו בתי-ספר ומקומות ציבוריים. בגלל הסכנה הגלומה בו, יש לטפל בפינוי האסבסט בצורה מקצועית ובהתאם לחוקים ולתקנות שנקבעו בנושא.


פלסטיק/פלסטיק מתכלה

כיום הפלסטיק הוא החומר השכיח ביותר בתעשיה והוא מחליף חומרים כמו עץ, מתכת ואבן. לפלסטיק יש חיסרון משמעותי מאוד,  לפלסטיק נדרשים מאות שנים, אם בכלל, כדי להתכלות. בשנים האחרונות פותחו סוגים שונים של פולימרים המנסים לתת מענה לבעיית ההתכלות. 

ניתן לחלקם לפי צורת הפירוק שלהם:

  • פלסטיק מתפרק (0X0)
  • פלסטיק מתכלה ביולוגית/מתכלה בקומפוסט
לאחרונה יצא בישראל תקן בשם "פלסטיק מתכלה ומוצריו" – ת"י 6018.


קיימות (Sustainability)

אידאולוגיה הדוגלת בתפקוד התקין של החברה והסביבה הטבעית במשך שנים רבות אשר מובילה ליחסים הרמוניים בין אדם לרעהו, בינו לקהילה, למקום העבודה, למדינה לסביבה ולעולם כולו. התהליכים המובילים למצב שכזה צריכים להיות "ברי-קיימא" – קרי, תהליכים בהם משתמשים במשאבים שניתן לחדשם בקצב גדול או שווה מזה שהוא מכלה, וכך ניתן לקיימו לאורך זמן מבלי לפגוע ביכולת של הדורות הבאים לקיים את עצמם.