חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

אגרות והיטלים לבניה ועבודות טכניות

מחלקת אגרות והיטלים:

בנייה: המחלקה מטפלת בכל סוגייה הקשורה בבנייה חדשה או תוספות בנייה. 
 
מדי מים: הזמנת מדי מים חדשים, נוספים, העתקת מיקום מדי מים, הפרדות מדידה, הגדלת קוטר, וכיוצ"ב.  

קבלת קהל:

בבית אומות, דרך חברון 101 ירושלים.
בימים א'-ה' בין השעות 08:00-18:00
ובימי ו' וערבי חג בין השעות 08:00-13:00

מענה טלפוני:

מוקד הגיחון : 02-5651111, 1-800-800093, 2070* שלוחה 4
בימים א'- ה' בין השעות 15:00-18:00
ובימי ו' וערבי חג בין השעות 08:00-13:00

מענה מיידי בדואר אלקטרוני:

בכל עת, ניתן לפנות בכל עניין, סוגייה או שאלה, בדוא"ל agrot@hagihon.co.il

משלוח מסמכים או בקשות בכתב:

חברת הגיחון, דרך חברון 101 ירושלים 9110002, או ת.ד. 10118 ירושלים.

  • יש לציין על כל מסמך את פרטי הלקוח, תיק בנייה, חשבון חוזה וכיוצ"ב לפי העניין.

לידיעתך, ניתן תמיד לפנות אל: מנהלת המחלקה: גברת נטלי לוי, דוא"ל   natali.levi@hagihon.co.il

חקיקה:

 

הוראות שונות:

הנחיות בנייה בתחום אינסטלציית מים