חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הקמת מאגרים, תחנות ומתקנים - 26.5 מיליון ש"ח

 

עקב ריחוק העיר ממקורות המים שלה, מקימה חברת הגיחון בירושלים מערך איגום מים המונע מאזרחי העיר הפסקת מים וסבל בעת תקלות במערכת הובלת המים לעיר. בנוסף לכך, מכתיבה הטופוגרפיה ההררית של ירושלים צורך בשאיבת מים לאזורים הגבוהים של העיר ושבירת לחץ לאזורים הנמוכים. תחנות שאיבה ותחנות הקטנת לחץ מוקמות אפוא על פי הצורך, בשכונות החדשות.
 
בריכת גן סאקר- 22 מיליון ש"ח
פרויקט בריכת גן סאקר יצא לביצוע במהלך שנת 2019 ומבוצע בשני שלבים. שלב א' כולל את פרויקט החפירה לבריכה, אשר יושלם במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020. שלב ב' כולל את השלמת התכנון המפורט והכנת מסמכי המכרז במטרה לבחור קבלן ולצאת לביצוע הברכה במהלך הרבעון השני של שנת 2020. הפרויקט מתוכנן להסתיים ברבעון האחרון של שנת 2022.
בריכת האיגום מתוכננת לנפח של 25,000 מ"ק ותפקידה לתת מענה לצריכות המים ההולכות וגדלות במרכז העיר וכן לצורך ויסות אספקת המים לירושלים, הצפויה לגדול באופן משמעותי בשנים הבאות בעקבות בניית הקו ה- 5 בקוטר "100 המבוצעת ע"י חברת מקורות.
 
מקטין לחץ דופן מערבית במבשרת ציון -0.4 מיליון ש"ח
בניית מקטין לחץ עבור שכונת המגרסה שישמש גם לגיבוי אספקה מים לאיזור לחץ הביניים של היישוב. מקור האספקה למקטין הנו קו מקורות ראשי בעל לחצים גבוהים. מטרת מקטין הלחץ היא לספק מים בלחצים המתאימים לשכונה החדשה.
 
מקטין לחץ בוואדי קדום, מזרח ירושלים - 0.3 מיליון ש"ח
בניית מקטין לחץ שישרת את איזור וואדי קדום. מטרת מקטין הלחץ היא למתן את הלחצים הגבוהים הקיימים באיזור ולהתאימם לדרישות הרגולטור.
 
מקטין לחץ ומערכת מדידה שכונת אטור -0.4 מיליון ש"ח
בניית מקטין לחץ ומערכת מדידה שישרתו את איזור שכונת אטור. מטרת מקטין הלחץ היא למתן את הלחצים הגבוהים הקיימים באיזור ולהתאימם לדרישות הרגולטור. בנוסף יותקן שעון מדידה איזורי שיספק מידע עדכני על איבודי מים במקום.
מקטין לחץ במקום בריכת ארזים מבשרת ציון - 0.4 מיליון ש"ח
בשנת 2019 הושלם התכנון של מקטין לחץ חדש שיספק מים לאזור לחץ נמוך במבשרת ציון, במקום בריכת ארזים, המשמשת כמקטין לחץ מיושן ופחות אמין עבור השכונה. ביטול הבריכה יחסוך בעלויות האחזקה לגיחון. הביצוע יחל במהלך 2020.
 
שידרוג תחנת שאיבה גילה - 0.5 מיליון ש"ח.
במהלך שנת 2019 הושלם תכנון תחנת שאיבה גילה, הביצוע מתוכנן לשנת 2020.
תחנת השאיבה תוכננה לעמוד בדרישות תכנית האב לירושלים 2040.
התחנה תיתן מענה לצריכות המים ההולכות וגדלות בשכונת גילה המתפתחת.
 
מקטין לחץ באבו גוש (680) - 0.135 מיליון ש"ח