חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

ציוד להפעלה, אחזקה וייעול מערכת המים - 7.8 מיליון ש"ח

שדרוג מערך תוכנה פו"ב וצפיה מרחוק - 0.1 מיליון ש"ח
המשך החלפתם של השרתים והתוכנות המיושנים. ההחלפה מיועדת למזער תקלות ולהבטיח המשך הזרמת נתונים איכותיים המספקים מידע בזמן אמת לאנשי התפעול, על מצב מתקני הגיחון, האחראיים לאספקת המים הסדירה. הפרויקט מתוכנן להסתיים השנה.
 
טיפול במזרח העיר - התקנת מערכת שעוני מים לצרכנים - 1.19 מיליון ש"ח
במסגרת הרצון להקטין את פחת המים, מניעת גניבות מים והגדלת שעורי הגביה במזרח העיר, תמשיך החברה בשנה הקרובה את פעילותה משנים קודמות, לביצוע הנחת קווי מים והתקנת שעוני מים לביקורת בשכונות שונות במזרח העיר.
 
התקנת חיישני קבע לגילוי פרצים (אקווריוס) - 1.2 מיליון ש"ח
במסגרת הפרויקט, שחלקו ממומן ע"י המדינה, יימשכו התקנות נוספות של חיישני קבע באזורים שבהם עדיין הם לא הותקנו. החיישנים מזהים פרצים בקווי מים ומשדרים את הנתונים למרכז בקרה. באמצעות המידע ניתן לקבל תמונה מהימנה על מצב הנזילות בצנרת ועל ידי כך לפעול באופן מושכל לתיקונן, להוריד את איבודי המים ולתרום להורדת הפחת.