חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הרחבת רשת המים - 30.6 מיליון ש"ח

 

תהליכים מתמשכים של גידול אוכלוסייה, שיפור רמת חיים ופיתוח העיר מחייבים הרחבת רשת אספקת המים הן ע"י חיזוק צנרת ההובלה הראשית בכבישים קיימים והן ע"י הנחת קווים חדשים בשכונות החדשות ובכבישים עורקיים חדשים.
העבודות לביצוע בשנת 2020 נגזרות מתכנית האב לאספקת מים ירושלים ומתכניות סלילת כבישים של אגף הדרכים, חברת מוריה ומשרד הבינוי והשיכון.
שילוב הנחת קווי מים עם עבודות סלילת כבישים חוסך למפעל המים עלויות חפירה, פתיחה ותיקון אספלט ומצמצם את שיבושי התנועה העתידיים בעת הנחת קווים, משיקולים אלו מבוצעות לעתים עבודות הרחבת הרשת בהקדמת השקעות.
 
1. המשך פיתוח מערכות מים בשכונות חדשות במערב העיר ירושלים:

שכונת רמת שלמה
שכונת מורדות גילה
מורדות ארנונה
מורדות בית וגן
 
קו אספקה ראשי בעמק התימנים:
 
במסגרת פרויקט הקו החמישי לאספקת המים העתידית לירושלים, הנמצא בימים אלה בביצוע ע"י חברת מקורות, נדרשת הגיחון לבצע קו הולכה ראשי בעמק התימנים באורך של כ- 3 ק"מ ובקוטר "60 מחיבור עין כרם ועד הרצל. הפרויקט כולל קטעי ביצוע בטכנולוגיות מנהור. הנחת הקו מתוכננת לביצוע בשנים 2020 - 2021 ובאומדן של כ-40 מיליון ש"ח.
 
2. המשך פיתוח מערכות מים בשכונות במזרח העיר:
 
דרך האמריקאית
צור בהאר כביש 18
 
3. המשך פיתוח מערכות מים בשכונות חדשות במבשרת:
 
שכונת המגרסה
 
4. פיתוח שכונות חדשות באבו גוש:
 
שכונת מצפה מערב
מתחמים 5,6
מתחמים 24,25