חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הרחבת רשת הביוב - 17.4 מיליון ש"ח

(לשנים 2021 - 2022 כ- 5 מיליון ש"ח)
במסגרת זו מתוכננת השנה הנחת כ- 15 ק"מ קווים בקוטר מ- 200 ממ' עד 300 ממ'.
תהליך התפתחות העיר (שכונות חדשות, הרחבת שכונות קיימות), מחייב הרחבה מתמדת של רשת הביוב. כמו כן, במקומות שונים (בעיקר בחלק המזרחי של העיר) קיימים מבנים שאינם מחוברים לרשת הביוב. המטרה הינה לחבר את כל המבנים הללו וע"י כך לבטל מפגעים תברואתיים פוטנציאלים. המשך עבודות הנחת רשת ביוב בשכונות אום טובא ואום ליסון נקבעה כיעד מרכזי של החברה.
כל העבודות מתבצעות בתמורה לתשלום דמי הקמה למערכות ביוב ע"י הצרכנים החדשים, או לחלופין כהכנה לחיבורים עתידיים במקומות בהם סוללים כבישים.
תקציב הגיחון בפרק זה מתייחס לעבודות מתמשכות ועבודות חדשות בשני תחומים:
 
א. פיתוח מערכות ביוב בשכונות חדשות כגון:

שכונת מורדות ארנונה
מתחמים 5 ו- 6 (אבו גוש)
שכונת המגרסה (מבשרת ציון)
שועפט - תב"ע 7622 + 7613

ב. פיתוח מערכות ביוב חדשות במסגרת סלילת כבישים:
 
כביש 21 מרכז וצפון
כביש 201 - תל אל פול
כביש עוקף אבו תור