חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

שירות לקוחות ביוב

שירות לקוחות בתחום הביוב - רשת ביוב פרטית
 
יחידה המפקחת על חיבורים חדשים לרשת הביוב העירונית ועל תיאום ופיקוח של העבודות הללו.
 
בעת הגשת הבקשה לקבלת רישיון לבנייה, מגיש היזם תוכנית לחיבור הבניין לרשת הביוב.
 
אנשי היחידה מכינים תוכנית לחיבור הבניין לביוב ולפני האכלוס מבצעים את החיבור.
 
לבירורים יש להתקשר עם מר רומן שקלרניק, המחלקה לביוב: 5651214 02 ומר איימן חוסיין 5651212 02 לפי אזורים.