חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

איכות הסביבה בגיחון

מדיניות החברה בניהול סביבה

קראו עוד

קרינה

זיהוי מקורות קרינה ורמות חשיפה
קראו עוד

אנרגיה

קביעת ממונה אנרגיה, סקר אנרגיה, כיבוי מזגנים בחדרים ללא תנועה...
קראו עוד

ערכי טבע ונוף

הגברת שיתוף הפעולה עם רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות.
קראו עוד

מים

מי דגימת מים בבריכות משמשים להשקיית גינות. 
קראו עוד

חומרים מסוכנים

ניהול חומרים מסוכנים במתקני החברה ומחסניה: רישום הרכב החומרים וכמותם.
קראו עוד

מונחים באיכות הסביבה

מילון מונחים לנושאי איכות הסביבה
קראו עוד

דו"חות איכות הסביבה

פעילות הגיחון בתחום איכות הסביבה...
קראו עוד

הסכנה בהשלכת מגבונים לאסלה

האסלה אינה פח אשפה...
קראו עוד

איכות אוויר

איסור עישון במשרדי חברת הגיחון ובמבניה. 
קראו עוד