חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

סביבה אישית

 סביבה אישית מקוונת
תושבים יקרים, לשירותכם מערכת סביבה אישית לביצוע פעולות מקוונות הקשורות לחשבון המים. 
לרישום וכניסה לסביבה האישית אנא לחצו כאן
שימו לב: ניתן לבצע את כל הפעולות גם מחוץ לסביבה האישית אך ברישום מחודש לכל טופס מקוון.
 
 

שינוי מחזיקים במד המים

קראו עוד

עדכון הוראת קבע

קראו עוד

תשלומים/צפייה בחשבונות

קראו עוד

טופס עדכון נפשות

קראו עוד

עדכון קבלת חשבונית בדוא''ל

קראו עוד

טופס הנחה לנזילה

קראו עוד

בקשה להכרה בתעריף מיוחד

קראו עוד