חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

סביבה אישית

 סביבה אישית מקוונת
תושבים יקרים, לשירותכם מערכת סביבה אישית לביצוע פעולות מקוונות הקשורות לחשבון המים. 
לרישום וכניסה לסביבה האישית אנא לחצו כאן
שימו לב: ניתן לבצע את כל הפעולות גם מחוץ לסביבה האישית אך ברישום מחודש לכל טופס מקוון.
 
 

שינוי מחזיקים במד המים

קראו עוד

עדכון הוראת קבע

קראו עוד

תשלומים/צפייה בחשבונות

קראו עוד

עדכון נפשות

קראו עוד

עדכון קבלת חשבונית בדוא''ל

קראו עוד

הנחה בגין נזילה ברשת המים הפרטית

קראו עוד

הנחה בגין נזילה ברשת המים המשותפת

קראו עוד