חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מפרטים טכניים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
מקוון
1.
מפרט טכני לריהוט רחוב בטיחותי וסימון כבישים
2.
הנחיות בטיחות לעבודה בחלל מוקף
3.
פרטים סטנדרטיים למערכות ביוב
4.
מפרט טכני כללי לביצוע עבודות במערכות ביוב
5.
מפרט טכני כללי להנחת קווי מים
6.
תקציר תנאי פוליסת ביטוח גג קבלנים
7.
התקני תנועה ובטיחות
8.
הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה
9.
שיקום רחובות ושטחים ציבוריים כחלק מעבודת תשתית