חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
מקוון
1.
בקשה לשינוי מחזיקים במד מים
2.
בקשה לעדכון נפשות
3.
טופס הוראת קבע
4.
בקשה להכרה בנזילה במערכת המים הפרטית
5.
בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפת
6.
בקשה לשליחת מד למבדקה
7.
בקשה של חברת ניהול להירשם כצרכן בנכס
8.
בקשה של חברת ניהול לביטול רישום כצרכן בנכס
9.
בקשה להפרדת מדידת מים
10.
בקשת צרכן לחיבור מד מים
11.
בקשה של נציגות בית משותף לביטול רישום של חברת ניהול כצרכן בנכס
12.
בקשת צרכן לניתוק מד מים
13.
בקשה להחזר זכות
14.
טופס יפוי כח
15.
טופס כתב ערבות
16.
בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים 52 א
17.
בקשה לקבלת שירותי פינוי
18.
בקשה לקבלת היתר הזרמת שפכים חריגים
19.
FORM REGARDING THE NUMBER OF PERSONS
20.
استمارة لتحديثعدد الأفراد
21.
Бланк заявления о количестве жильцов, проживающих на единице жилой площади, для выделения положенного количества воды на единицу жилой площади
22.
ለአንድ መኖሪያ ቤት የታወቀ የውኃ መጠን ለመመደብ የቤተሰብ ብዛት ማሳወቂያ ቅፅ