חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

דוחות שנתיים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
מקוון
1.
תקציר הדוח השנתי לשנת 2019 בעברית
7/7/2020 12:00:00 AM
2.
דוח סביבתי לשנת 2019
7/22/2020 12:00:00 AM
3.
דוח שנתי כללי 2019
7/22/2020 12:00:00 AM
4.
תקציר הדוח השנתי לשנת 2019 בערבית
7/7/2020 12:00:00 AM
5.
תקציר הדוח השנתי לשנת 2019 ברוסית
7/7/2020 12:00:00 AM
6.
תקציר הדוח השנתי לשנת 2019 באמהרית
7/7/2020 12:00:00 AM
7.
תקציר הדוח השנתי לשנת 2019 באנגלית
7/7/2020 12:00:00 AM
8.
דו"ח לשנת 2018 איכות הסביבה בתאגיד הגיחון
9/9/2019 12:00:00 AM
9.
דוח כללי לשנת 2018
9/9/2019 12:00:00 AM
10.
דוח סביבתי השלכות סביבתיות של פעילות החברה לשנת 2017
11.
דוח שנתי 2017
12.
דוח שנתי 2016
13.
דוח סביבתי השלכות סביבתיות של פעילות החברה לשנת 2016
14.
דוח שנתי 2015
15.
דוח סביבתי השלכות סביבתיות של פעילות החברה לשנת 2015
16.
דוח שנתי 2014
17.
דוח סביבתי השלכות סביבתיות של פעילות החברה לשנת 2014
18.
דוח שנתי 2013
19.
דוח סביבתי השלכות סביבתיות של פעילות החברה לשנת 2013