חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

דוחות שנתיים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
מקוון
1.
דו"ח לשנת 2018 איכות הסביבה בתאגיד הגיחון
9/9/2019 12:00:00 AM
2.
דוח כללי לשנת 2018
9/9/2019 12:00:00 AM
3.
דוח סביבתי השלכות סביבתיות של פעילות החברה לשנת 2017
4.
דוח שנתי 2017
5.
דוח שנתי 2016
6.
דוח סביבתי השלכות סביבתיות של פעילות החברה לשנת 2016
7.
דוח שנתי 2015
8.
דוח סביבתי השלכות סביבתיות של פעילות החברה לשנת 2015
9.
דוח שנתי 2014
10.
דוח סביבתי השלכות סביבתיות של פעילות החברה לשנת 2014
11.
דוח שנתי 2013
12.
דוח סביבתי השלכות סביבתיות של פעילות החברה לשנת 2013