חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

23/2018 - עבודות פיתוח רשת הביוב באבו גוש בשיתוף המילת"ב (מסגרת)

תאריך פרסום: 17/07/2018
תאריך אחרון להגשה: 19/08/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח רשת הביוב באבו גוש. העבודות יבוצעו בשיתוף ובמימון חלקי של המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים (מילת"ב).

24/2018 - שירותי הפעלת מיכליות ביוב

תאריך פרסום: 17/07/2018
תאריך אחרון להגשה: 19/08/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז למתן שירותי הפעלת מיכליות ביוב ("ביוביות") ברשתות הביוב והניקוז העירוניות.

25/2018 - שירותי ניקיון

תאריך פרסום: 17/07/2018
תאריך אחרון להגשה: 19/08/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז למתן שירותי ניקיון במשרדים ובמתקנים הנמצאים באחריותה.

26/2018 - עריכת סקר סיכונים סביבתיים במתקני ביוב

תאריך פרסום: 17/07/2018
תאריך אחרון להגשה: 19/08/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז לעריכת סקר סיכונים סביבתיים במתקני ביוב, הנמצאים באחריותה.

27/2018 - כריית מנהרה להולכת שפכים בנחל קדרון – מיון מוקדם

תאריך פרסום: 19/07/2018
תאריך אחרון להגשה: 30/08/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להשתתף בהליך מיון מוקדם במסגרת מכרז לכריית מנהרה להולכת שפכים בנחל קדרון.
  • 1