חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

1/2020 - הספקת צינורות גדולי קוטר לרשת המים

תאריך פרסום: 12/01/2020
תאריך אחרון להגשה: 11/02/2020

2/2020 - הספקת אביזרים גדולי קוטר לרשת המים

תאריך פרסום: 12/01/2020
תאריך אחרון להגשה: 11/02/2020

3/2020 - הנחת קווי ביוב (מסגרת)

תאריך פרסום: 13/01/2020
תאריך אחרון להגשה: 11/02/2020
  • 1