חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

27/2018 - כריית מנהרה להולכת שפכים בנחל קדרון – מיון מוקדם

תאריך פרסום: 19/07/2018
תאריך אחרון להגשה: 30/08/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להשתתף בהליך מיון מוקדם במסגרת מכרז לכריית מנהרה להולכת שפכים בנחל קדרון.
  • 1