מכתב מאת החברה להגנת הטבע

 
אנו מתכבדים להציג מכתב מאת החברה להגנת הטבע. לחץ כאן לצפייה.

מכתב זה מהווה דוגמא נוספת למעורבות ותרומת חברת הגיחון לקהילה.
חזרה