הקצבות לזכאי ביטוח לאומי ומשרד הבריאות

מתן הטבות בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות:

לפי החלטת ועדת הכספים של הכנסת מיום 2/4/2012, החל מיום 1/7/2012 תינתן תמיכה באוכלוסיות זכאים באמצעות תעריפי המים. ההטבה הינה מתן כמות מים נוספת לצרכן זכאי של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המוזל (כמות מוכרת). ההטבה תינתן לפי קובץ שיתקבל בתאגיד המים מביטוח הלאומי וממשרד הבריאות.
 
עד לסוף ספטמבר 2012 - חברת הגיחון הודיעה לכל בעלי העניין בקטגוריה זו אם הם אותרו והוקצבו ואם לוא ומה ניתן לעשות כדי לממש את הזכות.
 
הזכאות תתבטא בחשבון המים עד לסוף השנה הנוכחית.
 
שימו לב: זכאי או מי שמברר אודות זכאותו:

בימים אלה נשלחים מכתבים לכלל זכאי הביטוח הלאומי באזור ירושלים.

 

זכאות הביטוח הלאומי נקבעת על פי רישומי הביטוח הלאומי.

 

במידה ואינך מעודכן ברשימת הזכאים אנא פנה למוקד הביטוח הלאומי בטלפון *6050

 

במידה וקיבלת לביתך מכתב שכותרתו זכאי לא אותר, עליך לשלוח לתאגיד הגיחון את המכתב שקיבלת בצירוף הצהרה של בעל החשבון בגיחון לפקס שמספרו 15325651111 או לאימייל zakaut@hagihon.co.il.

במידה וקיבלת מכתב שכותרתו זכאי אותר, הזכאות תעודכן באופן אוטו'
במערכות הגיחון ותיווכח לה בחשבון המים הבא.

 

 
חזרה