מכתבים ממשרד הבריאות אודות בדיקות איכות המים בירושלים

 
מצ"ב שלושה מכתבים מאת משרד הבריאות המציינים את עבודת חברת הגיחון בתחום בדיקות איכות המים.
 
 
 
 
חזרה