בעלי תפקידים ויצירת קשר

דודי קדוש קב"ט המועצה - 0505778630