חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

עופרת במים

נתכבד להביא לידיעתכם כי חברת הגיחון מבצעת ברשת המים הציבורית, בהתאם לתקנות איכות מי שתיה, בדיקת מתכות ב-60 נקודות דיגום בירושלים, ב-6 נקודות במבשרת ציון, וב-3 נקודות באבו גוש. 
הבדיקה כוללת בדיקת ריכוזי עופרת, ברזל ונחושת. התוצאות ברשת המים הציבורית תקינות ומראות שרמות המתכות עופרת, ברזל ונחושת במים הן נמוכות בהרבה מהמותר בתקנות משרד הבריאות.
הציבור מוזמן לראות את תוצאות הבדיקות המעודכנות ביותר לכל הישובים שבתחום אחריותה של חב' הגיחון והמופיעים באתר האינטרנט של החברה.