חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הפסקות מים יזומות

תאריך

יום בשבוע

שעות

כתובת

29/08/2018

יום רביעי

10:00-16:00

גבעת שאול, כתב סופר

29/08/2018

יום רביעי

10:00-16:00

בית חנינה, דרך חזמה, כביש 20, דרך חיזמה

30/08/2018

יום חמישי

08:30-12:30

בו לברט

30/08/2018

יום חמישי

09:00-14:00

אליאשברג, גרץ צבי, דור ודורשיו

30/08/2018

יום חמישי

10:00-15:00

הרב פרנק

30/08/2018

יום חמישי

17:00-23:00

יציב