חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הפסקות מים יזומות

תאריך

יום בשבוע

שעות

כתובת

16/07/2018

יום שני

10:00-14:00

בבלי חנה, בונאונטורה אנצו, בן ציון ליאון, גרמי ציון, דרך פסגת זאב, הררי רפול, חנה בבלי, רחמילביץ משה, שוחט מניה

16/07/2018

יום שני

10:00-15:00

ויסמן ליאו

16/07/2018

יום שני

15:00-18:00

גבעת קנדה

17/07/2018

יום שלישי

10:00-15:00

אדהאן יחייא, הכלדיים, הנביאים, עדו הנביא

17/07/2018

יום שלישי

11:00-17:00

חומת שמואל, יצחק רפאל

17/07/2018

יום שלישי

17:00-21:00

אפרסמון, הלוט, המור, ורדינון, מבוא הצרי, מבוא הקנמון, מבוא יסמין, מבוא נטף, מבוא קציעה

18/07/2018

יום רביעי

09:00-14:00

מאה שערים, פומבדיתא, שפיצר

18/07/2018

יום רביעי

12:00-17:00

באכר זאב, המגיד, הרב מוהליבר שמואל, קליין, רוזאניס

18/07/2018-19/07/2018

יום רביעי לילה

22:00-05:00

הבבא סאלי, הר חומה

18/07/2018-19/07/2018

יום רביעי לילה

22:00-05:00

ירמיה, שד ויצמן

18/07/2018-19/07/2018

יום רביעי לילה

22:00-04:00

אביגור שאול, הממציא, הרב ניסים יצחק, חומת שמואל , יהודה לאו פיקרד, ליפצ'ין סול, פיקרד לאו, שאול אביגור

19/07/2018

יום חמישי

09:00-12:00

זבולון, יהודה