חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הפסקות מים יזומות לצרכי אחזקת צנרת

תאריך

יום בשבוע

שעות

כתובת

13/01/2019

יום ראשון

09:00-14:00

מבוא ערבה, מבצע קדש, פלמ"ח

13/01/2019

יום ראשון

09:00-14:00

אורבך אפרים, בלזר יצחק, בן עמרם, זוננפלד, קאפח, תימא

13/01/2019-14/01/2019

יום ראשון

22:00-05:00

אבו תור, דיר אבו טור, המפקד, עין א לוזה

14/01/2019

יום שני

11:00-14:00

בית חנינה החדשה

14/01/2019-15/01/2019

יום שני

23:00-01:00

הלני המלכה, ככר ספרא, שבטי ישראל

15/01/2019

יום שלישי

09:00-13:00

רמת הגולן

15/01/2019-16/01/2019

יום שלישי

22:00-05:00

אנטיגנוס, בן גמליאל, חסדא, יוחנן בן זכאי

16/01/2019

יום רביעי

09:00-13:00

גאון, דינוביץ גיטל, ולירו, מיוחס, נבון, שד"ל, שורץ, שערי צדק

17/01/2019

יום חמישי

12:00-17:00

בית חנינה החדשה