חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הודעת סגירת מים בשל עבודות תחזוקה

תאריך

יום בשבוע

שעות

כתובת

01/12/2019

יום ראשון

09:00-15:00

קו קולחין- דב יוסף, בנבנישתי

01/12/2019

יום ראשון

11:00-17:00

מורדות גילה שצ''פ 355

02/12/2019

יום שני

11:00-15:00

יוסף טרומפלדור

02/12/2019-03/12/2019

יום שני

23:00-05:00

אנטיגנוס, בן גמליאל, חסדא, יוחנן בן זכאי

03/12/2019

יום שלישי

10:00-13:00

אהליאב

03/12/2019

יום שלישי

13:00-17:00

אל עבדייה

04/12/2019

יום רביעי

10:00-15:00

אבל פן

05/12/2019

יום חמישי

11:00-17:00

אהרנפלד נחום, בית חנינה החדשה, דרך חזמה, שד דיין משה

05/12/2019

יום חמישי

13:00-16:00

אום ליסון