חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הודעת סגירת מים בשל עבודות תחזוקה

תאריך

יום בשבוע

שעות

כתובת

22/10/2019

יום שלישי

09:00-15:00

אל ארמן, הפטרארכיה הארמנית, ככר עומר כתב, סנט גורגס, סנט גיימס

22/10/2019

יום שלישי

16:00-20:00

בית וגן

22/10/2019-23/10/2019

יום שלישי

20:00-05:00

שד' גולדה מאיר

23/10/2019

יום רביעי

09:00-15:00

אבו גוש: ג'בר, הוואדי, המצפה, השדות

23/10/2019-24/10/2019

יום רביעי

23:30-05:00

סעדיה גאון, רמב"ן, רשב"א

24/10/2019-25/10/2019

יום חמישי

20:00-05:00

שד' גולדה מאיר