חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הודעת סגירת מים בשל עבודות תחזוקה

תאריך

יום בשבוע

שעות

כתובת

16/06/2019

יום ראשון

10:00-13:00

הר ציון, ואדי חילווה, מעלה השלום

18/06/2019

יום שלישי

10:00-16:00

לויד ג'ורג'

18/06/2019

יום שלישי

12:00-15:00

גבעת המטוס

19/06/2019

יום רביעי

09:00-12:00

יפו 2-4, 217, 228-230

19/06/2019

יום רביעי

10:00-14:00

שלמה ארגוב

20/06/2019

יום חמישי

09:00-14:00

ז'בוטינסקי, מולכו, עובדיה מברטנורה, רד"ק