חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

דו"חות איכות המים

כותרת אזור סוג הדו"ח שנה תקופה חודש קובץ
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט אוגוסט - 2020 . - אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
חודשי
אוגוסט
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - יולי 2020. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
חודשי
יולי
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט -יוני 2020. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
חודשי
יוני
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - מאי 2020. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
חודשי
מאי
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט אפריל 2020 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
חודשי
אפריל
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - מרץ 2020. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
חודשי
מרץ
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט פברואר 2020 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
חודשי
פברואר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט ינואר 2020 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
חודשי
ינואר
נתוני איכות המים אוגוסט 2020
אבו גוש
איכות המים
2020
חודשי
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט דצמבר 2019 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
דצמבר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - נובמבר 2019. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
נובמבר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט אוקטובר 2019 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
אוקטובר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט ספטמבר 2019 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
ספטמבר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט אוגוסט 2019 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
אוגוסט
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט יולי 2019 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
יולי
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט יוני 2019 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
יוני
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - מאי 2019. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
מאי
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - אפריל 2019. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
אפריל
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - מרץ 2019. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
מרץ
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - פברואר 2019. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
פברואר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט – ינואר 2019 – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
ינואר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - דצמבר 2018. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2018
חודשי
דצמבר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט – נובמבר 2018. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2018
חודשי
נובמבר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - אוקטובר 2018 – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2018
חודשי
אוקטובר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - ספטמבר 2018. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2018
חודשי
ספטמבר