חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

דו"חות איכות המים

כותרת אזור סוג הדו"ח שנה תקופה חודש קובץ
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט -יוני 2020. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
חודשי
יוני
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - מאי 2020. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
חודשי
מאי
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט אפריל 2020 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
חודשי
אפריל
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - מרץ 2020. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
חודשי
מרץ
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט פברואר 2020 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
חודשי
פברואר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט ינואר 2020 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
חודשי
ינואר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט -חצי שנתי 2020. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
חצי שנתי
יוני
איכות המים דווח תקופתי אבו גוש רבע ראשון - 2020
אבו גוש
איכות המים
2020
רבעוני
מרץ
תוני איכות המים מיקרוביליות לאתר הגיחון באינטרנט - אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2020
רבעוני
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט דצמבר 2019 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
דצמבר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - נובמבר 2019. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
נובמבר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט אוקטובר 2019 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
אוקטובר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט ספטמבר 2019 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
ספטמבר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט אוגוסט 2019 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
אוגוסט
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט יולי 2019 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
יולי
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט יוני 2019 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
יוני
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - מאי 2019. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
מאי
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - אפריל 2019. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
אפריל
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - מרץ 2019. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
מרץ
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - פברואר 2019. – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
פברואר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט – ינואר 2019 – אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חודשי
ינואר
דוח חצי שנתי ראשון 2019 אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
חצי שנתי
איכות המים דוח תקופתי אבו גוש
אבו גוש
איכות המים
2019
רבעוני
יולי
איכות המים דווח תקופתי אבו גוש רבע ראשון - 2019
אבו גוש
איכות המים
2019
רבעוני
מרץ
איכות המים דווח תקופתי אבו גוש תקופת הדיווח 31/12/2019 – 1/10/2019
אבו גוש
איכות המים
2019
רבעוני