חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

דו"חות איכות המים

כותרת אזור סוג הדו"ח שנה תקופה חודש קובץ
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט -יוני 2020. – ירושלים
ירושלים
איכות המים
2020
חודשי
יוני
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - מאי 2020. – ירושלים
ירושלים
איכות המים
2020
חודשי
מאי
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט אפריל 2020 ירושלים
ירושלים
איכות המים
2020
חודשי
אפריל
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - מרץ 2020. – ירושלים
ירושלים
איכות המים
2020
חודשי
מרץ
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט פברואר 2020 ירושלים
ירושלים
איכות המים
2020
חודשי
פברואר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט ינואר 2020 ירושלים
ירושלים
איכות המים
2020
חודשי
ינואר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט -חצי שנתי 2020. – ירושלים
ירושלים
איכות המים
2020
חצי שנתי
יוני
נתוני איכות המים -מיקרוביליות לאתר הגיחון באינטרנט – ירושלים
ירושלים
איכות המים
2020
רבעוני
יוני
איכות המים דווח תקופתי ירושלים רבע ראשון - 2020
ירושלים
איכות המים
2020
רבעוני
מרץ
דו"ח שנת 2019 של איכות המים ירושלים בשפה רוסית
ירושלים
איכות המים
2020
שנתי
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט דצמבר 2019 ירושלים
ירושלים
איכות המים
2019
חודשי
דצמבר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - נובמבר 2019. – ירושלים
ירושלים
איכות המים
2019
חודשי
נובמבר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט אוקטובר 2019 ירושלים
ירושלים
איכות המים
2019
חודשי
אוקטובר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט ספטמבר 2019 ירושלים
ירושלים
איכות המים
2019
חודשי
ספטמבר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט אוגוסט 2019 ירושלים
ירושלים
איכות המים
2019
חודשי
אוגוסט
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט יולי 2019 ירושלים
ירושלים
איכות המים
2019
חודשי
יולי
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט יוני 2019 ירושלים
ירושלים
איכות המים
2019
חודשי
יוני
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - מאי 2019. – ירושלים
ירושלים
איכות המים
2019
חודשי
מאי
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - אפריל 2019. – ירושלים
ירושלים
איכות המים
2019
חודשי
אפריל
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - מרץ 2019. – ירושלים
ירושלים
איכות המים
2019
חודשי
מרץ
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - פברואר 2019. – ירושלים
ירושלים
איכות המים
2019
חודשי
פברואר
נתוני איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - ינואר 2019 – ירושלים
ירושלים
איכות המים
2019
חודשי
ינואר
דוח חצי שנתי ראשון 2019 ירושלים
ירושלים
איכות המים
2019
חצי שנתי
איכות המים דוח תקופתי ירושלים
ירושלים
איכות המים
2019
רבעוני
יולי
דוח מיקרוביאלי רבעון 2 ירושלים 2019
ירושלים
איכות המים
2019
רבעוני
יוני