חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

טבלאות ותעריפים

תעריפי המכירה (מים + ביוב) עודכנו החל מיום 1.7.2019, בהתאם לקובץ תקנות 8240 שפורסם בתאריך 30.6.2019.

להלן התעריפים נכון ליום 1.7.2019:

1. התעריף לצריכה ביתית (מים + ביוב):

א. התעריף לכמות המוכרת (3.5 מ"ק לנפש לחודש): 6.050 ש"ח למ"ק לפני מע"מ (7.079 ש"ח למ"ק כולל מע"מ), עלייה של 2.87% בהשוואה לתעריף הקיים עד 30.6.2019.

ב. התעריף לכמות שמעבר לכמות המוכרת: 11.242 ש"ח למ"ק לפני מע"מ (13.153 ש"ח למ"ק כולל מע"מ), עלייה של 1.53% בהשוואה לתעריף הקיים עד 30.6.2019.

2. התעריף למ"ק ביוב (בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב): 2.670 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

3. התעריף (מים + ביוב) לכל צריכה אחרת (מסחר, תעשיה, מלאכה, עסקים, מוסדות, בתי חולים, מקוואות, שירותים): 11.242 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

4. התעריף (מים + ביוב) לצרכן גדול של מים וביוב (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה: 10.342 ש"ח למ"ק.

5. התעריף (מים + ביוב) לצרכן גדול של מים וביוב (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 250,000 מ"ק בשנה: 10.092 ש"ח למ"ק.

6. תעריף המים לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד שירותי מים עבור כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה: 7.972 ש"ח למ"ק.

7. תעריף המים לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 250,000 מ"ק בשנה: 7.722 ש"ח למ"ק.

8. תעריף הביוב לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד שירותי ביוב עבור כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק בשנה: 2.370 ש"ח למ"ק.

9. התעריף (מים + ביוב) למוסד עירוני של הרשות המקומית: 9.137 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

10. תעריף מים שפירים שהוקצו להשקיית גינון ציבורי: 6.262 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

11. תעריף מים אחיד לרשות הכבאות וההצלה: 8.216 ש"ח למ"ק.

12. תעריף מים לנזילה סמויה בנכס בגין כמות מים שמעבר לצריכה הרגילה ועד 100 מ"ק: 6.050 ש"ח למ"ק.