חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

טבלאות ותעריפים

להלן התעריפים נכון לתאריך 1.7.2018:

התעריף לצריכה ביתית (מים + ביוב):

תעריף לכמות המוכרת (3.5 מ"ק לנפש לחודש): 5.648 ש"ח למ"ק לפני מע"מ (6.608 ש"ח למ"ק כולל מע"מ).

תעריף לכמות שמעבר לכמות המוכרת: 10.635 ש"ח למ"ק לפני מע"מ (12.443 ש"ח למ"ק כולל מע"מ).

התעריף למ"ק ביוב (בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב): 2.515 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

התעריף (מים + ביוב) לכל צריכה אחרת (מסחר, תעשיה, מלאכה, עסקים, מוסדות, בתי חולים, מקוואות, שירותים): 10.635 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

התעריף (מים + ביוב) לצרכן גדול של מים וביוב (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה: 9.735 ש"ח למ"ק.

התעריף (מים + ביוב) לצרכן גדול של מים וביוב (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 250,000 מ"ק בשנה: 9.485 ש"ח למ"ק.

תעריף המים לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד שירותי מים עבור כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה: 7.520 ש"ח למ"ק.

תעריף המים לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 250,000 מ"ק בשנה: 7.270 ש"ח למ"ק.

תעריף הביוב לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד שירותי ביוב עבור כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק בשנה: 2.215 ש"ח למ"ק.

התעריף (מים + ביוב) למוסד עירוני של הרשות המקומית: 8.613 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

תעריף מים שפירים לגינון ציבורי: 5.924 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

תעריף מים לנזילה סמויה בנכס בגין כמות מים שמעבר לצריכה הרגילה ועד 100 מ"ק: 5.648 ש"ח למ"ק.

התעריפים עודכנו ב- SAP. מצ"ב קובץ הכולל את התעריפים המעודכנים.