חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

טבלאות ותעריפים

בהתאם לקובץ תקנות 8135 שפורסם בתאריך 30.12.2018, תעריף המכירה (מים + ביוב) עלה בכ- 4.13%, החל מיום 1.1.2019.

להלן התעריפים נכון לתאריך 1.1.2019:

1. התעריף לצריכה ביתית (מים + ביוב):

א. תעריף לכמות המוכרת (3.5 מ"ק לנפש לחודש): 5.881 ש"ח למ"ק לפני מע"מ (6.881 ש"ח למ"ק כולל מע"מ).

ב. תעריף לכמות שמעבר לכמות המוכרת: 11.073 ש"ח למ"ק לפני מע"מ (12.955 ש"ח למ"ק כולל מע"מ).

2. התעריף למ"ק ביוב (בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב): 2.525 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

3. התעריף (מים + ביוב) לכל צריכה אחרת (מסחר, תעשיה, מלאכה, עסקים, מוסדות, בתי חולים, מקוואות, שירותים): 11.073 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

4. התעריף (מים + ביוב) לצרכן גדול של מים וביוב (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה: 10.173 ש"ח למ"ק.

5. התעריף (מים + ביוב) לצרכן גדול של מים וביוב (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 250,000 מ"ק בשנה: 9.923 ש"ח למ"ק.

6. תעריף המים לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד שירותי מים עבור כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה: 7.948 ש"ח למ"ק.

7. תעריף המים לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 250,000 מ"ק בשנה: 7.698 ש"ח למ"ק.

8. תעריף הביוב לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד שירותי ביוב עבור כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק בשנה: 2.225 ש"ח למ"ק.

9. התעריף (מים + ביוב) למוסד עירוני של הרשות המקומית: 8.968 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

10. תעריף מים שפירים שהוקצו להשקיית גינון ציבורי: 6.168 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

11. תעריף מים אחיד לרשות הכבאות וההצלה: 8.047 ש"ח למ"ק.

12. תעריף מים לנזילה סמויה בנכס בגין כמות מים שמעבר לצריכה הרגילה ועד 100 מ"ק: 5.881 ש"ח למ"ק.

לצפייה בטבלת תעריפי חשבונות המים – לחץ כאן

לצפייה בטבלת אגרות נוספות – לחץ כאן