חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

טבלאות ותעריפים

תעריפי המכירה (מים + ביוב) עודכנו החל מיום 1.1.2020, בהתאם לקובץ תקנות 8308 שפורסם בתאריך 28.12.2020.

התעריף לצריכה ביתית (מים + ביוב):

התעריף לכמות המוכרת (3.5 מ"ק לנפש לחודש): 6.312 ש"ח למ"ק לפני מע"מ (7.385 ש"ח למ"ק כולל מע"מ).

התעריף לכמות שמעבר לכמות המוכרת: 11.816 ש"ח למ"ק לפני מע"מ (13.825 ש"ח למ"ק כולל מע"מ).

התעריף (מים + ביוב) לכל צריכה אחרת (מסחר, תעשיה, מלאכה, עסקים, מוסדות, בתי חולים, מקוואות, שירותים): 11.816 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

התעריף (מים + ביוב) לצרכן גדול של מים וביוב (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה: 10.816 ש"ח למ"ק.

התעריף (מים + ביוב) לצרכן גדול של מים וביוב (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 250,000 מ"ק בשנה: 10.816 ש"ח למ"ק.

תעריף הביוב בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב: 2.721 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

תעריף הביוב לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד שירותי ביוב עבור כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק בשנה: 2.421 ש"ח למ"ק.

התעריף (מים + ביוב) למוסד עירוני של הרשות המקומית: 9.400 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

תעריף מים שפירים שהוקצו להשקיית גינון ציבורי: 6.525 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

תעריף מים אחיד לרשות הכבאות וההצלה: 8.737 ש"ח למ"ק.

תעריף מים לנזילה סמויה בנכס בגין כמות מים שמעבר לצריכה הרגילה ועד 100 מ"ק: 6.312 ש"ח למ"ק.

תעריף מים לנזילה סמויה בנכס בגין כמות מים שמעבר ל- 100 מ"ק מעל לצריכה הרגילה לצרכן ביתי: 1.000 ש"ח למ"ק.

תעריף לצרכן מים בלבד (למעט מוסד עירוני) בעד שירותי מים עבור כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה: 8.430 ש"ח למ"ק.

תעריף לצרכן גדול של מים בלבד (למעט מוסד עירוני) בעד שירותי מים עבור כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה: 7.730 ש"ח למ"ק.

תעריף לצרכן גדול של מים בלבד (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 250,000 מ"ק בשנה: 7.480 ש"ח למ"ק.

לצפייה בטבלת התעריפים - לחץ כאן