חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

כל מצגות הינשוף

הרצאתם של מר זהר ינון, מנכ"ל הגיחון ומר אוקון מרק, מנכ"ל איגוד דן לתשתיות איכות הסביבה, בנושא: איחוד תשתיות מים וביוב. 24.11.16. ביוב בירושלים 13 2 13 
 ביוב בירושלים  ביוב בירושלים 13 2 13
המים בירושלים בימי בית שני המים בירושלים בימי בית שני
 מחזור המים בטבע  מחזור המים בטבע 4.2.13
 מים בבית - כמות ומדידה  מים בבית - כמות ומדידה
 מים בירושלים בימי בית ראשון מים בירושלים בימי בית ראשון
 ביוב בירושלים ביוב בירושלים 13 2 13
מערכת הביוב בירושלים מערכת הביוב בירושלים 24.2.13
מערכות ביוב עירוניות   מערכות ביוב עירוניות
מערכת המים בירושלים מערכת המים בירושלים 29.3.13