הבהרות למכרזים


בדף זה נציג הבהרות למכרזים מפורסמים

מכרז 21/2017: הספקה, התקנה ושירות של מערכות התרעה מפני רעידות אדמה.
 

 

מקבץ הבהרות מתאריך: 02.08.2017